Het is een belangrijke vraag die je bezighoudt op het moment dat je begint na te denken over een uitvaart: Wil je begraven of gecremeerd worden?

Hoeveel we in Nederland van oorsprong gewend zijn om overledenen te begraven, is het tegenwoordig ongeveer gelijk verdeeld.

Steeds meer mensen vinden het fijner om gecremeerd te worden. Een reden daarvoor kan zijn dat je als je gecremeerd wordt toch nog dichtbij je familieleden kunt blijven, aangezien zij er ervoor kunnen kiezen de urn mee te nemen.

Natuurlijk is het ook goed mogelijk dat je een traditionele begrafenis verkiest, vanwege religieuze of andere overwegingen. Beide manieren hebben zo hun voordelen ten opzichte van de ander.

Hoe werkt het?

De voorkeur die je hebt leg je ten eerste vast in een codicil. Bij overlijden staat dan in ieder geval vast wat er moet gebeuren.

Bij een begrafenis wordt de overledene in een kist gelegd om vervolgens ter aarde te worden gebracht. Na een ceremonie vindt dan vaak een processie plaats naar de laatste rustplaats waarbij iedereen nog persoonlijk afscheid kan nemen.

Bij een crematie gaat het er ongeveer hetzelfde aan toe, maar wordt het lichaam in een oven verbrand. Veel mensen kiezen hier voor vanuit praktische overwegingen. Het kan bijvoorbeeld duurder zijn om voor langere tijd de rechten voor een graf te moeten betalen. Als je twijfelt is het verstandig om eens iemand van een uitvaartbureau te raadplegen, of ga eens na wat je ervan vond toen een familielid gecremeerd of begraven werd.

Het is in ieder geval belangrijk dat je voor jezelf een keuze maakt en dat je je familieleden of dierbaren op de hoogte stelt van je voorkeur. Zo weet iedereen waar hij aan toe is.

Crematieverzekering: de voordelen

Wanneer je er zeker van bent dat je na je overlijden gecremeerd wilt worden kun je er ook voor kiezen om een crematieverzekering af te sluiten.

In de meeste gevallen is een crematie goedkoper dan een begrafenis. Dit betekent dat een crematieverzekering veelal goedkoper is dan een uitvaartverzekering. Echter kun je niet meer op je besluit terug komen bij een crematieverzekering. Deze wordt dan ook niet door alle verzekeraars aangeboden.

Is een crematieverzekering goedkoper?
Wanneer je er zeker van bent dat je na je overlijden gecremeerd wilt worden kan het voordeliger zijn om een crematieverzekering af te sluiten. Deze is namelijk goedkoper dan een uitvaartverzekering.

Bij een uitvaartverzekering worden beide opties, voor crematie of begrafenis, open gehouden. Een begrafenis is doorgaans duurder, waardoor je dit verschil terug ziet in de premie die je dient te betalen.

Echter is het vaak wel zo dat je niet meer op je besluit terug kunt komen wanneer je eenmaal voor een crematieverzekering hebt gekozen. Hierdoor is het vrij definitief om een crematieverzekering af te sluiten.

Niet bij iedere verzekeraar
Het is dan ook niet bij iedere verzekeraar mogelijk om een crematieverzekering af te sluiten. Vaak bieden zij alleen een uitvaartverzekering aan. Hierbij staan alle opties namelijk nog open.

Een crematieverzekering staat er om bekend dat het een definitieve keuze is. Vaak is dit op jonge leeftijd nog niet te overzien wat deze beslissing met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat de verzekering die je afsluit aan blijft sluiten bij je wensen zorgen zij er voor dat alle opties open blijven.

Vergelijken is verstandig
Het is verstandig om de voorwaarden met elkaar te vergelijken van verschillende verzekeraars die een crematieverzekering aanbieden. Hierdoor krijg je namelijk een duidelijk inzicht in het definitieve van een dergelijke verzekering.

Sommige verzekeraars gaan dan ook soepeler met je om wanneer je besluit om toch voor een begrafenis te kiezen. In andere gevallen is het niet mogelijk om je keuze aan te passen, waardoor je bijvoorbeeld een tweede uitvaartverzekering dient af te sluiten.

Dit is natuurlijk niet de bedoeling wanneer je een dergelijke verzekering afsluit. Iedere verzekeraar hanteert zo zijn eigen voorwaarden en bepalingen.

Waarom cremeren?

Je hoort het tegenwoordig steeds vaker om je heen: mensen hebben als voorkeur om gecremeerd te worden.

Vroeger was het zo dat de meeste mensen voor een begrafenis kozen. Nu zijn de ideeën rond de laatste reis veranderd en spelen er andere overwegingen mee in het maken van deze keuze.

→ Hoewel het jou altijd vrijstaat om voor het een of voor het ander te kiezen, lees je hier wat de voordelen van crematie zijn. Zo kun je voor jezelf een eigen oordeel vellen.

1. Een urn met een verhaal

  • Bij een begrafenis is het natuurlijk zo dat het graf op de begraafplaats komt. Het is dan voor nabestaanden mogelijk om wanneer ze maar willen bij het graf op bezoek te gaan.

    Toch is het niet voor iedereen zomaar mogelijk om dit te doen. Begraafplaatsen liggen soms op afgelegen plekken en niet iedereen is mobiel genoeg om erheen te gaan.

  • Bij een crematie wordt de as van de overledene in een urn gedaan. Deze urn kan mee naar huis worden genomen, zodat het gevoel is dat de overledene nog steeds dichtbij is.

    In die zin kan een urn een wat persoonlijker karakter hebben dan een normaal graf.

2. Kosten van een crematie

Het grote verschil tussen cremeren en begraven zit hem in de kosten. Op het eerste gezicht lijken de twee soorten veel op elkaar qua kosten.

In beide gevallen is er een uitvaart en moeten er diverse partijen van de verzekering worden bekostigd.

Toch kan een begrafenis op de lange termijn duurder uitpakken. Bij een begrafenis is het namelijk zo dat de grafrechten betaald moeten worden. Gebeurt dit niet, dan kan het recht op het graf komen te vervallen. Afhankelijk van de begraafplaats kunnen grafrechten aardig hoog oplopen.

3. Speciale crematieverzekeringen

Als je al weet wat je zelf zou willen, dan kun je dus een specifieke verzekering afsluiten die er speciaal op is ingericht om een crematie te bekostigen.

Een crematieverzekering kan goedkoper zijn dan het afsluiten van een algemene uitvaartverzekering.

De meeste uitvaartverzekeraars geven je overigens wel de mogelijkheid om te wisselen wanneer je dit zou willen. Een uitvaart is natuurlijk een bijzonder persoonlijke aangelegenheid, en daarbij hoort het maken van eigen keuzes.