Premie-indicatie
€ 6,91
Gemiddelde
Premie
Service
De DELA overlijdensrisicoverzekering heet DELA LeefdoorPlan. Deze ORV vermindert niet alleen het financiële risico voor de nabestaanden, maar de nazorgconsulent kan hiernaast, indien gewenst, praktische en emotionele hulp na overlijden bieden.
Het LeefdoorPlan kan op het leven van een enkele verzekerde of op het leven van twee verzekerden worden afgesloten. Daarnaast kan voor een gelijkblijvend of een (maandelijks) dalend kapitaal worden gekozen. Voor de gelijkblijvende variant is de zogenaamde optieclausule van toepassing, die de klant het recht geeft om het op de polis vermelde verzekerde bedrag één keer in de drie jaar te verhogen zonder dat er medische vragen gesteld worden. Indien u de verzekering koppelt aan de hypotheek is uw maandpremie lager. Kies dan voor het LeefdoorPlan met hypothecair tarief.
DELA heeft echter wel de mogelijkheid om de premiegrondslag en de algemene voorwaarden te wijzigen (de zogenoemde en bloc-bepaling/-clausule). Deze wijzigingen worden van tevoren schriftelijk gecommuniceerd. De opzegtermijn is 1 dag!

Contact

Hoofdkantoor:
Oude Stadsgracht 1
5611 DD
Eindhoven
Telefoonnummer: Algemeen 040 – 260 16 36
Postadres: Oude Stadsgracht 1 5611 DD Eindhoven info@dela.nl