Het afsluiten van een uitvaartverzekering is voor velen een redelijk abstracte gelegenheid. Vaak ben je totaal nog niet bezig met je eigen uitvaart en sta je nog midden in het leven. Echter zie je wel het belang in van een uitvaartverzekering, voornamelijk om zelf de uitvaart te kunnen bekostigen zodat je nabestaanden hier niet voor op hoeven te draaien. Het is dan ook niet altijd even duidelijk hoe hoog je het te verzekeren bedrag moet houden om je uitvaart te kunnen realiseren zoals je dat zelf voor ogen hebt. De meeste verzekeraars bieden dan ook een eigen calculator aan. Hierdoor kun je zelf een inschatting maken van de kosten. Wanneer je de uitvaartverzekering daadwerkelijk afsluit wordt er beter naar je verwachtingen gekeken zodat een betere berekening kan worden gemaakt. Kies bij voorbaat dus niet altijd voor de goedkoopste uitvaartverzekering maar bekijk zeker ook de kwaliteit en de kostendekking.

Gemiddelde kosten uitvaart stijgende

Sinds een aantal jaren is er een tendens te zien waarbij de kosten van een uitvaart ieder jaar weer een klein beetje stijgen. De gemiddelde uitvaart zoals je die tegenwoordig zou willen organiseren kost over een aantal jaren dan ook substantieel meer geld, waardoor de uitvaartverzekering zoals je die nu afsluit niet meer toereikend is. Het is dan ook van belang om deze stijging in de kosten in de gaten te houden, zodat je hier ruim van te voren op kan anticiperen. Dit kan bijvoorbeeld door de uitvaartverzekering te indexeren. Hierbij wordt opnieuw gekeken naar de uitvaartverzekering en je eigen wensen door de verzekeraar. Wanneer er een gat ontstaat tussen deze twee gegevens zal het maandelijkse premie bedrag naar boven worden bijgesteld. Hierdoor blijf je zelf in staat de kosten van de uitvaart te voldoen.

Verwachtingen met betrekking tot je eigen uitvaart
Daarnaast zijn de kosten van je uitvaart ook afhankelijk van je eigen verwachtingen en wensen die je aangeeft bij de verzekeraar. Hoe hoger deze liggen, hoe hoger de kosten uiteindelijk zullen worden. Het is dan ook aan te raden om van te voren goed na te gaan wat je precies verwacht van je eigen uitvaart. Daarnaast is het goed om ook een bepaald budget in gedachten te nemen. Hierop kun je dan je eigen verwachting aanpassen om zo tot een redelijk maandbedrag te komen.

Het regelen van de uitvaart

Gelukkig komt het niet al te vaak voor dat je een uitvaart dient te regelen van een overleden familielid of andere geliefde. Echter betekent dit ook dat steeds meer mensen totaal geen idee hebben van de stappen die ze moeten ondernemen om de uitvaart van een overledene te regelen. Het is dan ook handig om te weten welke eerste stappen je kunt zetten om het proces van het organiseren van de uitvaart zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wensen van overledene
Allereerst is het verstandig om na te gaan of de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Als dit wel zo is kun je het beste direct nagaan of de overledene enkele speciale wensen heeft opgesteld binnen de uitvaartverzekering. Hier kun je je dan aan houden, zodat je weet dat de uitvaart wordt georganiseerd zoals ook de overledene dit graag zou willen zien. Wanneer er geen specifieke wensen zijn opgesteld binnen de uitvaartverzekering is het het beste om binnen de familie de wensen te proberen te achterhalen.

Uitvaartverzorger
Het ligt aan de vorm van de uitvaartverzekering die de overledene heeft afgesloten of je te maken krijgt met een vaste uitvaartverzorger of dat je deze zelf mag kiezen. Echter blijft het in beide gevallen verstandig om niet alleen naar de uitvaartverzorger toe te gaan. Vaak kom je toch in een hectische tijd terecht vlak na het overlijden van een dierbare. Hierdoor kan het zijn dat je informatie vergeet die de uitvaartverzorger heeft verstrekt. Door met een ander persoon naar de uitvaartverzorger toe te gaan zorg je er voor dat je alle informatie kunt onthouden die de uitvaartverzorger je biedt.

Informeren
Daarnaast is het ook aan te raden om je goed te laten informeren door de uitvaartverzorger. Niet alleen op het gebied van de uitvaart zelf, maar ook over de financiële gevolgen die de uitvaart met zich mee brengt. Vooral wanneer het opgebouwde kapitaal van de overledene niet genoeg is om de uitvaart te organiseren. In dat geval dien je als nabestaande de overige kosten te voldoen. Het is dan ook goed om geen overhaaste beslissingen te nemen, maar goed de informatie op je in te laten werken.