Wanneer je een uitvaartverzekering af wilt sluiten is het van belang dat je een aantal zaken goed op een rij bent. Dit behoed je onder andere voor het onderverzekeren. Dit houdt in dat je uiteindelijk te weinig kapitaal hebt opgebouwd om de uitvaart te kunnen bekostigen zoals je die zelf voor ogen had. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn draaien je nabestaanden op voor de kosten. Dit is natuurlijk niet de insteek wanneer je een uitvaartverzekering afsluit. Het doel van een dergelijke verzekering is namelijk dat je zelf voor de kosten van de uitvaart zorgt.

Stijgende kosten gemiddelde uitvaart

Sinds een aantal jaren is er een stijgende lijn te herkennen in de kosten van een gemiddelde uitvaart. Dit houdt onder andere in dat je met een bepaald opgebouwd kapitaal over een aantal jaren niet dezelfde uitvaart kunt organiseren dan dat je dat nu zou kunnen doen. Het is dan ook van belang om met deze stijgende kosten rekening te houden, zodat je eventuele gaten in de begroting tegengaat. Wanneer je deze stijgende kosten in de gaten houdt en tijdig inspringt, blijf je in staat om zelf de kosten van de uitvaart te kunnen betalen.

Onderverzekerd zijn
Het kan gebeuren dat je onderverzekerd raakt binnen je uitvaartverzekering. Dit houdt in dat het opgebouwde kapitaal binnen de uitvaartverzekering niet toereikend genoeg is voor de uitvaart die je zelf voor ogen hebt en de wensen die je hierbij hebt aangegeven. In dat geval kunnen je nabestaanden kiezen voor een versoberde uitvaart, of dienen zij de extra kosten voor hun rekening te nemen. Hierdoor wordt de uitvaart minder persoonlijk en wordt het ook niet geheel vorm gegeven zoals je zelf voor ogen had. Dit is uiteraard niet de reden waarom je een uitvaartverzekering afsluit.

Indexeren
Om te voorkomen dat je onderverzekerd raakt, onder andere doordat de kosten van de uitvaart blijven stijgen, kun je er voor kiezen om op gezette tijden de uitvaartverzekering te indexeren. Hierbij kijkt de verzekeraar naar de wensen die je hebt aangegeven en naar de te verwachten kosten. Wanneer hier een gat in ontstaat zal de verzekeraar dit aangeven zodat het maandelijkse bedrag kan worden aangepast.