Wanneer je een uitvaartverzekering afsluit ga je er natuurlijk van uit dat je gedurende de looptijd van de verzekering goed overweg kan met de verzekeraar. Echter kan het natuurlijk altijd gebeuren dat je klacht hebt over de werkwijze van de verzekeraar. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn wanneer er bepaalde voorwaarden tussentijds worden gewijzigd. Wanneer je het hier niet mee eens bent zal je een klacht in moeten dienen om dit kenbaar te maken. Wanneer je de klacht door een onafhankelijke instituut wilt laten bekijken kun je gebruik maken van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Instituut
Dit instituut behandelt alle klachten en geschillen over financiële diensten. Ook een uitvaartverzekering is een dergelijke financiële dienst. Hierdoor wordt je klacht door een onafhankelijk bureau behandeld. Dit maakt dat je je eerder bij de uitslag neer kunt leggen, omdat het instituut geen belang heeft bij de verzekeraar. Het instituut kijkt dan ook volledig onafhankelijk naar de klacht die je indient. Daarnaast hebben zij erg veel deskundigen in dienst die precies weten wat zij met de klacht aan moeten.

Klacht indienen
Wanneer je een klacht hebt over de verzekeraar of uitvaartverzekering is de eerste stap die je dient te zetten om dit kenbaar te maken bij de verzekeraar. Allereerst wordt er dan ook gekeken of je er samen met de verzekeraar uit kunt komen. Dit neemt vaak het minste tijd en geld in beslag, in tegenstelling tot het indienen van een klacht bij het officiële instituut. De meeste verzekeraars hebben dan ook een klachtenformulier op hun website staan. Hierdoor is het erg gemakkelijk om een klacht in te dienen en ervoor te zorgen dat de verzekeraar met de klacht aan de slag gaat.

Wanneer je er niet uit komt
Als je na een aantal weken nog niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht door de verzekeraar kun je besluiten om de klacht door te zetten naar het officiële instituut. Het kan zijn dat hier wel enkele kosten aan zijn verbonden. Het instituut behandelt je klacht vervolgens op een onafhankelijke manier, dit kunnen zij doen doordat zij geen belang hebben bij de verzekeraar.