Een onderdeel waar niet altijd rekening mee wordt gehouden in het berekenen van de totale premie voor de begrafenisverzekering is dat de grafkosten sterk kunnen verschillen per gemeente. Hierdoor is het niet altijd even handig om uit te gaan van gemiddelde prijzen. Vooral wanneer je binnen een gemeente wilt worden begraven die erg hoge grafkosten hanteert kan dit een flinke tegenvaller zijn. Het is dan ook verstandig om vooraf te informeren bij de gemeente over de hoogte van de grafkosten.

Kosten berekenen

Voordat je een goede begrafenisverzekering af kunt sluiten wordt er een gedetailleerde berekening gemaakt van de wensen die je hebt opgegeven en de vorm van de uitvaart. Hierdoor is in grote lijnen al in te zien hoe hoog het maandelijkse bedrag moet zijn om uiteindelijk, na een groot aantal jaren, een bepaald kapitaal bij elkaar te sparen. Echter is het niet altijd mogelijk om alle kosten in kaart te brengen. Eén van deze kostenposten zijn de grafkosten. Deze zijn namelijk sterk afhankelijk van de gemeente waarin je begraven wilt worden.

Grafkosten
Het is dan ook niet verstandig om standaard en gemiddelde bedragen te pakken voor het berekenen van de grafkosten. Doe je dit namelijk wel, dan kan dit een flinke tegenvaller worden wanneer de kosten erg hoog uitvallen. Deze kosten voor het graf worden namelijk door de gemeente zelf bepaald. Hierdoor ontstaan er zeer grote verschillen tussen aantrekkelijke en minder aantrekkelijke gemeenten. Wanneer je de grafkosten te laag hebt ingeschat kan het zijn dat het totale kapitaal van de begrafenisverzekering niet hoog genoeg is, waardoor je nabestaanden alsnog de extra kosten dienen te voldoen.

Laat je goed informeren
Het is dan ook aan te raden om bij de gemeente van je keuze te informeren over de hoogte van de grafkosten. Hierop kun je de begrafenisverzekering aanpassen, zodat je dichter in de buurt komt van de werkelijke kosten. Uiteraard is het ook voor de gemeente zelf niet altijd goed in te schatten hoe hoog de kosten over pakweg dertig jaar zullen zijn. Echter is het bedrag waar je mee begint al beter in de richting dan een gemiddeld bedrag voor de grafkosten. Hierdoor voorkom je dat er te weinig kapitaal is om de uitvaart te organiseren zoals je dat zelf hebt aangegeven.