Overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek

Als u een woning koopt en daarbij een hypotheek afsluit, is een overlijdensrisicoverzekering (ORV) vaak verstandig. Als u of uw partner komt te overlijden, krijgen uw nabestaanden namelijk te maken met hypotheeklasten die zij meestal niet zelfstandig kunnen dragen.
Een ORV is een levensverzekering waarmee de nabestaanden een uitkering ontvangen als u of uw partner komt te overlijden.
Op die manier komen zij niet in de financiële problemen en kunnen zij de hypotheeklasten blijven betalen.

Verplichting bij hypotheek

Bij een hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering soms zelfs een verplichting. De bank wil bij het verstrekken van de hypotheek namelijk zo min mogelijk risico lopen. Een levensverzekering kan een aanzienlijk deel van dit risico dekken als één van de huiseigenaren overlijdt.
  • Het bedrag waar u zich verplicht voor moet verzekeren, is het deel van de hypotheek dat boven een bepaald percentage van de marktwaarde van de woning uitkomt. Hoe hoog dat percentage is, hangt af van de geldverstrekker.

Verpanding bij hypotheek

Als een hypotheekverstrekker u verplicht een bepaald bedrag bij overlijden te verzekeren, dient de overlijdensrisicoverzekering te worden verpand.
Bij het afsluiten van een hypotheek wil de bank namelijk zekerheid hebben dat ze het uitgeleende geld terug krijgen. Een levensverzekering biedt die zekerheid. Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten en deze te verpanden aan de hypotheek gaat bij overlijden van de verzekerde(n) de uitkering direct naar de bank om de hypotheek (gedeeltelijk) mee af te lossen.
Hieronder een stapsgewijze uitleg dat van pas kan komen bij het verpanden van een orv.

Stap 1

Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering geeft de tussenpersoon aan bij de verzekeraar dat de verzekering verpand dient te worden. Dit wordt in een aanvraagformulier opgegeven samen met uw hypotheek/leningnummer.

Stap 2

Als de verzekering geaccepteerd is ontvangt de tussenpersoon een acceptatieverklaring van de verzekeraar waarop staat dat de polis verpand gaat worden aan de hypotheekverstrekker (vaak de bank). Dit betekent echter nog niet dat de overlijdensrisicoverzekering is verpand.

Stap 3

Met de acceptatieverklaring (of polis waarop staat dat er verpanding plaats gaat vinden) gaat de tussenpersoon naar de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker heeft nu een bewijs dat er verpanding plaats gaat vinden.

Stap 4

De hypotheekverstrekker gaat nu een pandakte opmaken en stuurt (of via de tussenpersoon) naar u op. De pandakte moet dan getekend worden door u en die verstuurd u dan terug naar de hypotheekverstrekker.

Stap 5

De pandakte (of een kopie hiervan) gaat vanuit de hypotheekverstrekker naar de verzekeraar. Als de verzekeraar deze in handen heeft dan kan de verzekering formeel verpand worden. U ontvangt dan de polis (of een nieuwere versie hiervan).

Uitkering overlijdensrisicoverzekering berekenen

Het minimale bedrag dat verzekerd dient te worden, wordt als volgt berekend:
  • Minimaal verzekerd bedrag orv = Hoogte hypotheek – (Marktwaarde woning * Verplicht percentage boven marktwaarde)

Eerste rekenvoorbeeld:

Linda heeft samen met haar partner René een woning (216.000 euro marktwaarde) gekocht met een hypotheek van 210.000 euro. Er moet daarom een polis voor overlijdensrisico worden afgesloten dat het deel van de hypotheek boven 80 procent van de marktwaarde woning uitkomt, dekt.
Eerst wordt 80% van de waarde van de woning vastgesteld:
  • 0,80 x 216.000 = 172.800 euro
Vervolgens wordt dit bedrag afgetrokken van de hoogte van de hypotheek. De uitkomst van deze rekensom is het bedrag dat minimaal dient te worden verzekerd door middel van een overlijdensrisicopolis:
  • 210.000 euro – 172.800 = 37.200 euro
Als René of Linda onverhoopt komt te overlijden, valt een deel van het gezamenlijke inkomen weg. De overlijdensrisicoverzekeraar keert dan 37.200 euro uit aan Linda of René. Hiervan kan in elk geval een deel van de resterende hypotheekschuld worden afbetaald.

Tweede rekenvoorbeeld:

Stijn en Boris kopen een woning voor 278.000 euro met een hypotheek van 238.000 euro. De resterende 40.000 euro leggen ze zelf in. De geldverstrekker eist dat Stijn en Boris het deel van de hypotheek boven 60 procent van de marktwaarde van het huis verzekeren middels een overlijdensrisicoverzekering. Hieronder staat een visualisatie van het deel dat minimaal verzekerd moet worden.
De minimale dekking waarvoor Stijn en Boris zich voor moeten verzekeren wordt als volgt berekend:
  • 238.000 – (60% x 278.000 euro) = 71.200 euro

Derde rekenvoorbeeld:

Anja en Hans willen een woning kopen voor 360.000 euro. Omdat zij de kosten koper (k.k.) niet uit eigen zak willen betalen, vragen zij een maximale hypotheek aan van 102 procent van de vraagprijs, ofwel 367.200 euro. De geldverstrekker eist dat ten minste het deel van de hypotheek dat boven 50 procent van de marktwaarde van de woning uitkomt, wordt gedekt door de levensverzekering.
Het bedrag dat minimaal door de overlijdensrisicoverzekering moet worden gedekt wordt als volgt berekend:
Hoogte hypotheek367.200 euro
50% marktwaarde– 180.000 euro
Minimaal verzekerd bedrag orv187.200 euro
Hans en Anja moeten een verzekering afsluiten die ten minste 187.200 euro uitkeert bij overlijden.

Welke polis kiest u?

Er zijn verschillende varianten van de overlijdensrisicoverzekering. Hieronder worden de verschillen in kaart gebracht:
 Gelijkblijvende verzekeringLineair dalende verzekeringAnnuïtair dalende verzekering
Verzekerd bedragBlijft constant gedurende de looptijd van de polisDaalt lineair (ieder jaar met eenzelfde bedrag) tot 0 bij einde van de looptijdDaalt mee met de openstaande hypotheekschuld. In het begin daalt de uitkering erg langzaam en in de laatste 5 jaar van de looptijd zeer snel tot ‘0’ aan het einde van de looptijd.
PremieBlijft in beginsel gelijk, tenzij er een en bloc clausule is opgenomenBlijft gelijk of daalt licht naar mate het verzekerd bedrag afneemtBlijft gelijk of daalt licht naar mate het verzekerd bedrag afneemt
Vaak afgesloten in combinatie metEen lineaire of annuïtaire hypotheek of doorlopend kredietEen lineaire hypotheekEen annuïtaire hypotheek

Tips bij het afsluiten

Het afsluiten van een verzekering voor overlijdensrisico is niet één van de leukste bezigheden, maar wel zeer belangrijk. Maar waar let u op bij het afsluiten van zo’n polis?
Hieronder worden de acht belangrijkste aandachtspunten in kaart gebracht:
1. U bent niet verplicht om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij uw hypotheekverstrekker, hoewel soms wel in deze richting wordt gestuurd.
2. Alleen door meerdere offertes aan te vragen en premies bij verschillende verzekeraars te vergelijken, vindt u de verzekering die voor u voordelig én geschikt is.
3. De meeste overlijdensrisicoverzekeraars hanteren een maximum leeftijd voor het afsluiten van de polis. Deze ligt meestal op 72 jaar.
4. De verzekeraar eist een gezondheidsverklaring waarin u een aantal vragen over uw gezondheid moet beantwoorden. Als het verzekerde bedrag erg hoog is, moet u soms zelfs een medische keuring ondergaan.
5. Hoe ouder u bent, hoe meer premie u betaalt.
6. Mensen die niet roken en op een gezond gewicht zijn, krijgen meestal korting en betalen daardoor veel minder premie.
7. Controleer of de verzekeraar geen ‘en bloc clausule’ heeft opgenomen in de voorwaarden. Als die wel in de voorwaarden staat, mag de verzekeraar de premie en voorwaarden van de verzekering tijdens de looptijd aanpassen. Dat kan zeer nadelig voor u uitpakken.

Kruislings verzekeren en erfbelasting voorkomen

De belangrijkste tip:
Door kruislings te verzekeren, betaalt u geen erfbelasting over de uitkering. De belastingdienst ziet een uitkering namelijk niet erfenis als u er zelf premie voor heeft betaald. Kruislings verzekeren is alleen een optie als u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Want de Belastingdienst vindt dat je in dat geval nooit de premie van alleen uw ‘eigen geld’ kan hebben betaald, maar ook van het geld van uw partner.