Consumenten zijn natuurlijk altijd geneigd om iets met korting af te sluiten of aan te schaffen. Zo is ook de uitvaartverzekering een dergelijke dienst waar veel mensen niet altijd het nut van inzien. Vooral niet op jonge leeftijd, wanneer de eigen uitvaart nog ver weg lijkt. Het is vaak niet altijd even verstandig om voor de goedkoopste uitvaartverzekering te kiezen. Veel vaker zijn de voorwaarden juist erg van belang bij het kiezen van de juiste uitvaartverzekering. Deze voorwaarden zijn vaak bij de wat goedkopere verzekeraars van minder groot belang, waardoor je uiteindelijk met een verzekering zit opgescheept die niet aan je wensen voldoet en waar je ook nog eens lastig van af komt. Echter is het wel mogelijk om te besparen om de maandelijkse premie van de uitvaartverzekering. Die kan op twee manieren:

1. Eisenpakket

Allereerst is het natuurlijk van belang om je eigen wensen lijstje op orde te hebben voor je eigen uitvaart. Het is logisch dat de totale premie, en daarmee de maandelijkse premie, hoger wordt naarmate je meer en specifieke eisen aan de uitvaart stelt. Door vooraf goed na te denken over hoe je wilt dat je eigen uitvaart er uit komt te zien kun je al bepaalde wensen weglaten of toevoegen. Dit maakt dat je weloverwogen een keuze maakt voor de uitvaartverzekering die je afsluit. Hierdoor ben je niet alleen in staat om enkele kosten te mijden, ook is uiteindelijk de uitvaartverzekering erg zinvol gebleken, doordat je precies de uitvaart krijgt die je zelf wilt.

2. Vooruit betalen

Daarnaast kun je bij de meeste verzekeraars nog een korting op de premie ontvangen wanneer je voor een langere periode dan een maand vooruit betaalt. Wanneer je per half jaar of per jaar betaalt is de verzekeraar natuurlijk al sneller verzekerd van het totale bedrag dat behaald moet worden. Dit gegeven is veel verzekeraars wat waard, waardoor zij sneller geneigd zijn om een korting te bieden op de totale premie die voldaan moet worden. Daarnaast worden er op die manier ook minder vaak administratieve kosten gemaakt. Ook dit wordt doorberekend naar de klant. Bij sommige verzekeraars kun je ook grote sommen geld overmaken, bijvoorbeeld wanneer je een financiële meevaller hebt. Hierdoor ben je sneller in staat om het totale bedrag bij elkaar te sparen. Dit is veel verzekeraars veel waard.

3. Leeftijd

Wanneer je een uitvaartverzekering wilt afsluiten wordt er altijd gekeken naar je huidige leeftijd door de verzekeraar. Hierdoor zijn ze in staat om een inschatting te maken van het risico dat ze lopen om je aan te nemen. Als je al op jonge leeftijd besluit om een uitvaartverzekering af te sluiten loop je vaak niet tegen problemen op. Het kan wel enige problemen opleveren wanneer je op oudere leeftijd nog een uitvaartverzekering af wilt sluiten. Dit heeft voornamelijk te maken met de lange looptijd van een uitvaartverzekering.

Premie en leeftijd
De maandelijkse premie die je dient te betalen om het totale verzekerde bedrag op te kunnen bouwen is dan ook afhankelijk van de leeftijd waarop je de uitvaartverzekering afsluit. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van een looptijd van dertig jaar. Wanneer je twintig of dertig jaar bent heb je statistisch gezien nog ruim de tijd om het kapitaal bij elkaar te sparen. Hierdoor kan de maandelijkse premie erg laag worden gehouden. De verzekeraar gaat er namelijk van uit dat je die dertig jaar blijft leven. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je plots komt te overlijden, echter is dit niet van invloed op het uitgekeerde bedrag.

Op hoge leeftijd afsluiten
Je komt dan ook vaak in de problemen wanneer je op hoge leeftijd nog een uitvaartverzekering wilt afsluiten. Vaak wordt er dan ook een maximum leeftijd gehanteerd door de verzekeraar. Zo kun je in sommige gevallen boven de 65 niet meer een uitvaartverzekering afsluiten. Andere verzekeraars zien graag dat je een gezondheidsverklaring overlegt zodat de verzekeraar alsnog in staat is om in te kunnen schatten of je binnenkort komt te overlijden.

Daarnaast is de maandelijkse premie die je moet betalen hoger wanneer je op latere leeftijd besluit om een uitvaartverzekering af te sluiten. Wanneer je 60 jaar oud bent is het niet meer vanzelfsprekend dat je de looptijd van dertig jaar nog helemaal doormaakt. De verzekeraar kan dan ook besluiten om een wachttijd in te zetten. Deze wachttijd duurt meestal twee jaar lang. Wanneer je binnen die tijd komt te overlijden wordt niet het totale verzekerde bedrag uitgekeerd, maar alleen het reeds opgebouwde kapitaal.