Het is niet altijd even gemakkelijk om de juiste uitvaartverzekering via een online formulier af te sluiten. Hoewel de meeste verzekeraars voor een eenduidig proces hebben gezorgd, waarbij je niet alleen over de juiste informatie beschikt, maar ook gemakkelijk het forumlier in kunt vullen kan het natuurlijk nog steeds fout gaan. De meeste verzekeraars hanteren dan ook een bedenktijd om de uitvaartverzekering nog kosteloos te annuleren. De gangbare duur voor een dergelijke bedenktijd is veertien dagen. Een periode waarin je nog meer informatie over de afgesloten uitvaartverzekering kunt inwinnen en waarbij je je eigen keuze nog eens goed tegen het licht kunt houden.

Bedenktijd: hoe lang is dat?

Een bepaalde periode om nog kosteloos van de uitvaartverzekering af te kunnen is in het leven geroepen omdat steeds meer consumenten online een uitvaartverzekering afsloten. Binnen deze periode kun je aangeven of je toch liever een andere uitvaartverzekering wilt of de verzekering helemaal wilt stopzetten. De meeste verzekeraars bieden deze mogelijkheid kosteloos aan binnen de vastgestelde periode. Deze periode kan bij iedere verzekeraar anders zijn, waardoor het verstandig is van te voren even na te gaan welke voorwaarden de verzekeraar van je keuze aan deze bedenktijd stelt.

Betaalde premie: wat gebeurt daar mee?
Het kan zijn dat je bij het afsluiten van de uitvaartverzekering alvast een bedrag vooruit moet betalen, zodat de verzekeraar al een start kan maken met de verzekering. Wanneer je er voor kiest om de uitvaartverzekering binnen de vastgestelde periode toch wilt annuleren krijg je deze betaalde premie weer terug.

Verzekering annuleren

Wanneer je de net afgesloten uitvaartverzekering toch wilt annuleren is het de handigste manier om dit kenbaar te maken bij je verzekeraar om een aangetekende brief te sturen. Hierdoor weet je zeker dat de verzekeraar je brief heeft ontvangen, waarna zij verder kunnen met het annuleren van de uitvaartverzekering.

Door een aangetekende brief te versturen kan er later niet worden gezegd dat de brief niet is aangekomen, omdat er een ontvangstbevestiging wordt gevraagd. Vaak geldt het kosteloos annuleren van de uitvaartverzekering alleen bij een online afgesloten verzekering. Dit omdat je hierbij op afstand een dienst afneemt, in tegenstelling tot een direct gesprek waarbij je een handtekening zet.